CSV sang JSON

Các tệp CSV rất hữu ích để lưu trữ dữ liệu vì chúng cho phép chúng tôi đọc và chỉnh sửa chúng một cách dễ dàng. Chúng đã trở nên khá phổ biến trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, chúng cũng đi kèm với một số hạn chế. Ví dụ: bạn không thể sắp xếp hoặc lọc các cột bằng tệp CSV. Những hạn chế này có thể được khắc phục bằng cách chuyển đổi tệp CSV sang định dạng JSON.
CSV là viết tắt của các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Loại tệp này cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin dạng bảng như tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v. trong một tài liệu văn bản duy nhất. Ưu điểm của tệp CSV là chúng dễ tạo và mở. Tuy nhiên, chúng không hỗ trợ sắp xếp hoặc lọc.
Để chuyển đổi tệp CSV sang định dạng JSON, bạn có thể sử dụng công cụ này

Làm cách nào để chuyển đổi CSV sang JSON?

  1. Dán mọi giá trị được phân tách bằng dấu phẩy vào công cụ này
  2. Nhấp vào Chuyển đổi
  3. Nhận JSON của bạn sau vài giây

CSV hay JSON tốt hơn?

CSV là một định dạng tệp được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng, chẳng hạn như bảng tính hoặc bảng cơ sở dữ liệu. JSON là một định dạng chuẩn mở sử dụng văn bản mà con người có thể đọc được để truyền các đối tượng dữ liệu bao gồm các cặp giá trị-thuộc tính và kiểu dữ liệu mảng (hoặc bất kỳ giá trị có thể tuần tự hóa nào khác).

JSON tốt hơn CSV vì nó thân thiện và dễ đọc hơn.

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn hài lòng với nó.